Designa ditt eget hus och köp online

A-hus kommer med ett helt koncept när det gäller byggnation av hus. Men detta är inte allt, utan en hel del tilläggstjänster erbjuds till kunden. Dessa tilläggstjänster beställer man i projektrummet och kan vara allt från projektledare, montageledare, t.o.m. försäkringar.

Det kan vara fördelaktigt att vilja ha en projektledare. En sådan projektledare kan hjälpa till med bygglovsprocessen, placering av hus på tomten, assistans med upphandling av entreprenad, produktionskalkyl, produktinformation, kontakt med myndigheter eller bank. Leveransplaneringen görs av projektledaren också.

Vill man ha en villaförsäkring som täcker tiden från det datum avtalet undertecknades fram till ett år efter huset levereras är Länsförsäkringen det optimala valet. En annan option är Gar-Bo Försäkringen där det finns två komponenter i försäkringen: den ena så kallade Färdigställandeskydd som täcker eventuella merkostnader för bytte av entreprenör och den andra delen så kallad Byggfelsförsäkringen som täcker fel som uppstår i byggnation under försäkringstiden och 10 år framåt.

En montageledare är den specialist som ser till att all förberedelser är igång, med allt som kontakt med kranförare, chaufförer, väder- och vindtäthet, inbrottssäkerhet, mm. Allt arbete vid montage av hus sköts av en montageledare.

En fördelaktig möjlighet som offereras kunden är en total entreprenad. Det innebär att A-hus sköter hela byggnationen från bygglov till nyckeln i handen på kunden. Ett val av denna tjänst skulle innebära att kunden väljer Gar-Bos färdigställandeskyddsdelen samt villaförsäkringen från Länsförsäkringen vid beställning och själva beställningen görs hos en projektledare.

A-hus Online – nytt smart sätt att bygga hus